Nieuwsberichten GiB

Nieuwsberichten GiB

GiB blijft ijveren om verkoop oud-gemeentehuis Bouwel tegen te houden

PolitiekPosted by GiB Thu, November 23, 2017 13:46:44

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur deze week op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld.
Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Op het einde van vorige legislatuur (eind 2012), nadat de verkiezingen al geweest waren en ook de nieuwe coalitie reeds gevormd was- diende Open Vld een afgewerkt en aanbestedingsklaar dossier in op de gemeenteraad. Een privé-ondernemer zou €30.000 betalen, zou het stukje patrimonium volledig opknappen (een renovatie die de gemeente minstens 1 miljoen euro zou gekost hebben) en de gemeente zou bovendien eigenaar worden van een volledig afgewerkte polyvalente zaal, ook te gebruiken als kantoor (voor vb dienstverlening van het OCMW) in het vernieuwde gebouw. Niet alleen zou dit voor Bouwel waardevolle gebouw bewaard zijn gebleven en een nieuwe bestemming gekregen hebben, het zou de gemeente nog geld opgebracht hebben ook. De mensen van het huidige bestuur, die toen nog oppositie waren (N-VA en sp.a) of reeds met hun hart bij de nieuwe coalitie zaten (CD&V), hebben dit dossier toen gekelderd.

Ver(k)rottingsstrategie

Open Vld –ondertussen opgegaan in GiB (Gemeente in Beweging)- heeft er vanaf het begin van hun oppositiekuur op aangedrongen dat de nieuwe meerderheid (N-VA, sp.a en CD&V) dit dossier toch zou oplossen. In elke burgerkrant of publicatie namen we het op voor dit stukje Bouwels erfgoed. Helaas viel deze vraag in dovemans oren. Het gebouw werd 5 jaar lang verwaarloosd en is vandaag omzeggens een krot. In de meerjarenplanning stond de verkoop al langer aangekondigd. Enkel GiB en Vlaams belang stemden daar tegen.

Vreemde bochten

De mandatarissen die zich thans tot De Burgers hebben bekeerd -Janssen (ex- CD&V) en Franssen (ex-sp.a)- konden zich blijkbaar wél vinden in het idee van de verkoop. Op de gemeenteraad bleef de meerderheid immers oorverdovend stil over het dossier. Gisteren op de Buurtbabbel van het bestuur, werd bevestigd dat het gebouw zou verkocht worden. Daar ontstond nogal wat oproer over, een discussie die vandaag wordt verder gezet op sociale media. De Bouwelaar vreest dat de kern volledig dood wordt gemaakt door de zoveelste uitverkoop. GiB deelt die mening.

Dossier opnieuw leven inblazen

Het zijn enkel de mandatarissen van GiB, namelijk Martine Taelman, Paul Van Rompaey, Ulrich Anthonis, Herman Wouters en Alex Van Peer, die zich blijvend hebben ingezet voor het redden van het oude gemeentehuis. Al wie zich bij deze strijd aansluit: graag! Maar de verantwoordelijkheid van de volledige meerderheid van NV-A, sp.a en CD&V, inclusief de mandatarissen die zich inmiddels tot Burgers hebben uitgeroepen, blijft immens.

Er lag een zeer goede oplossing voor, die én het gebouw zou bewaren, er vijf woongelegenheden zou creëren, én een volledig ingerichte vergaderruimte voor gemeente en verenigingen (geschatte prijs 260.000euro) aan het gemeentelijk patrimonium zou toevoegen. Als klap op de vuurpijl zou dit de gemeente nog 30.000euro opbrengen! Martine Taelman (GiB): “Het wordt hoog tijd dat álle verantwoordelijken eindelijk eens zouden uitleggen waarom ze dit dossier in de vuilbak kieperden.” Marianne Verhaert (lijsttrekker GiB) sluit zich hierbij aan: “GiB wil zich engageren om te proberen dit dossier nieuw leven in te blazen als de gemeenteraad onze raadsleden daar nu eens zou in steunen.”

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post13

Aannemer wegenis-en rioleringswerken N13 pas vorige week aangesteld

PolitiekPosted by GiB Wed, October 18, 2017 15:27:01

Op de gemeenteraad van 10 oktober ’17 kaartte GiB het gebrek aan vooruitgang van de werkzaamheden aan de reeds enkele maanden afgesloten N13 tussen het Aldhem hotel en Herentals aan. Het blijkt dat de aannemer pas in november, aan het begin van de winter dus, zal kunnen beginnen werken. Tot op heden gebeurden enkel voorbereidende werkzaamheden.

Reeds in september vorig jaar vroeg GiB aandacht voor het ontbreken van een aanbestedingsdossier voor de wegenis- en rioleringswerken, maar dat zette het bestuur nog niet aan tot actie. Hoewel de N13 een gewestweg is heeft de gemeente het stuur in handen van de werkzaamheden. Volgens GiB is dit dossier op een weinig professionele manier aangepakt, met als resultaat dat de werkzaamheden veel langer hinder zullen veroorzaken dan strikt noodzakelijk.

De meerderheid moest toegeven dat het aangetekend schrijven van sluiting aan de aannemer nog maar pas is verstuurd. Deze moet 45 dagen wachten alvorens de wegenis-en rioleringswerken te kunnen aanvatten. De N13 is een belangrijke verbindingsas tussen Grobbendonk en Herentals. Langdurige afsluiting zorgt dus voor veel hinder, zeker ook voor de langs de weg gevestigde KMO’s. In de meeste gemeenten wordt daarom bij zulke grote projecten in fases gewerkt, waarbij de voorbereidende werken, de werken van de nutsmaatschappijen en de rioleringswerken gecombineerd worden, door in de ene fase de nutsmaatschappijen te laten werken, waarna de wegenis- en rioleringswerken onmiddellijk starten en gelijktijdig de voorbereiding in een volgende fase verdergaat. Niet zo in Grobbendonk, waar men pas maanden na het afsluiten van de weg de aannemer aanstelt voor de wegenis- en rioleringswerken.

Marianne Verhaert (OCMW-raadslid en zelf ook projectingenieur): “Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken, maar een fasering van de werken had de tijd -nodig om het project te realiseren- aanzienlijk kunnen beperken. Na al die maanden zijn er hier alleen nog maar eieren gebroken... ”

Dit dossier getuigt niet van goed bestuur. Martine Taelman: “We zijn heel blij met elke vooruitgang in de aanleg van het fietspad langs de N13, maar het is belangrijk dat de hinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk wordt gehouden. We roepen de meerderheid dan ook op om voor de toekomstige werkzaamheden van de oprit E313 tot in Nijlen het dossier beter voor te bereiden”  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post12

Eindelijk 1 miljoen euro aan Vlaams geld voor ontsluiting Beverdonk

PolitiekPosted by GiB Sun, July 02, 2017 15:25:25

GiB deed bij het gemeentebestuur al meermaals een oproep om werk te maken van een oplossing voor het gevaarlijke –en steeds toenemende- verkeer op de industrieweg en de omliggende woonwijken. Bovendien bevroeg Vlaams parlementslid Martine Taelman herhaaldelijk Vlaams minister Weyts naar de stand van zaken. Telkens wimpelde zowel de minister als de burgemeester het probleem af als onbestaande. Toch is er blijkbaar iets van blijven hangen.

Eindelijk bevat het meerjarenplan een concrete budgettering voor Grobbendonk. In 2017 maakt de Vlaamse overheid 70.000 euro vrij voor een studie en in 2019 (een raming van) 1 miljoen euro voor de aansluiting van de Industrielaan op de E313 en/of de N13.

Martine Taelman: “De studie voor de aansluiting moet weliswaar nog uitgevoerd worden, maar na zoveel jaren stilstand zijn wij al lang blij dat wij een plan en een concreet budget zien verschijnen om deze gevaarlijke verkeerssituatie aan te pakken. We blijven dit dossier opvolgen.”  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post11

Nood aan een initiatief tegen geluidsoverlast in Grobbendonk.

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:35:33

De bewoners van de Grobbendonkse wijken rondom de autostrade (E 313) klagen regelmatig de geluidsoverlast van de autostrade aan. Een Europese richtlijn dwingt Vlaanderen om op gezette tijden metingen uit te voeren naar geluidshinder, bijvoorbeeld aan autostrades, en indien er vaststellingen gebeuren voor geluidsoverschrijdingen, er dan ook gepaste maatregelen voor te treffen, zoals geluidsschermen. Op een schriftelijke parlementaire vraag van Martine Taelman (Open Vld) antwoordde minister van mobiliteit Ben Weyts recent dat er de afgelopen jaren 66 metingen uitgevoerd werden in 7 meetcampagnes. Hierbij kwamen Limburg, Olen en Ranst aan bod, maar Grobbendonk niet. Hij antwoordde verder dat er nieuwe metingen gepland zijn, maar weer niet in Grobbendonk.

Martine Taelman: “Wij (GiB) zullen er tijdens de gemeenteraad bij de meerderheid op aandringen om Grobbendonk –na de werken op de E313- mee te laten opnemen bij de volgende geluidsmetingen. Met deze inspanning kan het bestuur er blijk van geven dat ze de klachten van de mensen ernstig nemen.”  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post10

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:32:11

Recent werd op de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) een voorstel gedaan om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. De bewoners van de zones verliezen dus hun woonrecht vanaf 2029. GiB vindt dat een gemiste kans en pleitte in de gemeenteraad van 27 juni voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Het wijzigen van een GRS is een intensieve procedure die niet zo snel wordt opgestart. Daarom is het essentieel deze kans optimaal te benutten. Het huidige kader rond weekendzones voorziet een uitdoofscenario. Dat betekent dat de huidige bewoners mogen blijven wonen, maar dat er na hun verhuis of eventueel overlijden niemand meer mag komen wonen in deze woning, dus dat er dan enkel verblijf voor recreatie mogelijk is. In de praktijk ligt dit echter moeilijk. Zo verbiedt binnenlandse zaken aan een gemeente om iemand te weigeren die zich komt inschrijven om te wonen, ook in een weekendzone. Verder laat Vlaamse wetgeving toe dat er in een weekendzone –weliswaar beperkt- kan gebouwd worden. Die gronden zijn bovendien verkaveld. Een gemeente kan dus geen bouwvergunning weigeren aan een aanvrager die aan de voorwaarden voldoet. Bepaalde zones in Grobbendonk sluiten ook aan bij woonkernen. Praktisch kan je dus niemand verhinderen van er zich de facto te vestigen. Geen initiatief nemen is hetzelfde als alles op zijn beloop laten en tot geen oplossing komen. GiB liet met haar concreet voorstel zien hoe het beter kan.

“WONEN IN HET BOS”

GiB is het niet eens met het voorstel dat aan de GECORO gedaan werd. Bovendien druist het in tegen alle beloftes die de huidige meerderheid aan de weekendbewoners heeft gedaan. GiB stelt voor dat de gemeente een nieuwe basis voorziet in haar GRS namelijk “wonen in het bos”; gemeenten als Wuustwezel deden het ons al voor. Dat geeft de bewoners een woonrecht, waar ze al zo lang op hopen. Ze hebben dan geen onzekerheid meer maar krijgen wel strikte voorwaarden voor wat er kan en wat niet. Stedenbouwkundig zijn er dan strenge beperkingen zoals een maximum bouwvolume van 80m3, bijvoorbeeld. GiB pleitte er tijdens de recentste gemeenteraad voor dat het gemeentebestuur tijdig bijstuurt.

Martine Taelman: “Ik vind het jammer dat het bestuur zich verschuilt achter het excuus dat de hogere overheid dit alternatief nooit zal goedkeuren. GiB vindt dat de meerderheid het aan de bewoners verplicht is om met een gefundeerde motivatie ook de hogere overheden te overtuigen dat wonen in bosgebied voor bepaalde zones in onze gemeente een goede oplossing zou zijn.”

Marianne Verhaert: "Wij vinden het noodzakelijk dat de inwoners van de weekendzone gehoord worden. Daarom zullen wij een initiatief nemen waarin we willen informeren en vragen beantwoorden maar ook willen luisteren naar de verzuchtingen van deze inwoners. Ik vind het jammer dat de huidige coalitie deze kar niet mee wil trekken. Wij zullen dit alleszins wel doen!"


Marianne Verhaert, lijsttrekker van GiB

Martine Taelman, fractieleider GiB in de gemeenteraad  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post9

GiB wil actie tegen zwerfvuil

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:27:44
25/04/2017
Marc Peeters - Gazet Van Antwerpen
http://www.gva.be/cnt/blmpe_02850465/gib-wil-actie-tegen-zwerfvuil

GROBBENDONK - "Grobbendonk en Bouwel kennen jammer genoeg een probleem van zwerfvuil". Dat is alvast de mening van de nieuwe politieke familie GiB (Gemeente in Beweging). De mandatarissen van Open Vld-Grobos beslisten voortaan initiatieven te zullen ontwikkelen in naam van GiB

GiB is er van overtuigd dat - mits een sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil- veel kan opgelost worden. "Naar analogie met Limburg, die in samenwerking met OVAM massaal hun burgers hebben opgeroepen om zwerfvuil aan te pakken, zou ook Grobbendonk iets kunnen ondernemen", klinkt het.

Limburg introduceerde de ‘claimkaart’, waarbij een individu, een straat of een buurt een plekje in de gemeente kan ‘claimen’ om voortaan netjes te houden. Het sensibiliserende karakter van zwerfvuil opruimen is niet te onderschatten: zo een voorbeeld wordt gevolgd en achteloze wegwerpers gaan tweemaal nadenken alvorens ze weer een blikje in de berm gooien.

"Ook de gemeente kan natuurlijk haar verantwoordelijkheid nemen. Het is een én-én verhaal. De gemeente zou vb ook (jeugd)verenigingen kunnen betrekken in de strijd tegen zwerfvuil."  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post8

Geen dienstvrijstelling voor OCMW-secretaris

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:24:56


  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post7

Onduidelijkheid bij financiering asfalteringswerken

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:23:31
Enkele weken geleden werden er in Grobbendonk en Bouwel herstellingswerken uitgevoerd aan asfaltwegen. Gewezen schepen en GiB-gemeenteraadslid Paul Van Rompaey stelt zich ernstig vragen over de manier waarop deze toekenning gebeurd is en bevroeg bevoegd schepen gisteren tijdens de gemeenteraad. De schepen kon op geen van de vragen antwoorden, werd vooral erg boos en maakte er zich van af met te zeggen dat hij later de antwoorden zou overmaken. De werken werden gegund aan Hoogmartens wegenbouw tegen het inschrijvingsbedrag van 95.947,40 € (excl. BTW)
of 116.096,35 € (incl. BTW). Er werd uiteindelijk voor een bedrag van 46.910,45 € (excl. BTW) aan meerwerken goedgekeurd en besteld. Dat is bijna 50% meer dan het voorziene bedrag.

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post6
Next »