Nieuwsberichten GiB

Nieuwsberichten GiB

Bijkomend archeologisch onderzoek op de McCain site

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:22:45
Grobbendonk heeft wellicht nog vele verborgen archeologische schatten in de grond zitten. Vooral waar het bedrijf van Mc Cain gestaan heeft, was er vroeger een Romeins dorpscentrum en is de vindplaats van oudheidkundige artefacten hoogstwaarschijnlijk. Er is vroeger al een archeologisch onderzoek gebeurd en er is toen wel wat gevonden. Volgens het College is er inmiddels een nieuw onderzoek gebeurd, met opnieuw enkele vondsten.
Wij hebben al verschillende malen gevraagd om de bevolking inspraak te geven over wat er met de site moet gebeuren. Het bestuur laat dat volledig over aan de projectontwikkelaar, wat wij geen goed idee vinden. GiB heeft aan het gemeentebestuur dan op zijn minst gevraagd om de plaats waar vroeger de Romeinse nederzetting was, mee op te nemen in de visie over wat moet gebeuren met de site.

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post5

Bestrijd zwerfvuil

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:22:02
Grobbendonk en Bouwel kennen jammer genoeg een probleem van zwerfvuil. GiB is er van overtuigd dat - mits een sensibiliseringscampagne- veel kan opgelost worden.
Naar analogie met Limburg, die in samenwerking met OVAM massaal hun burgers hebben opgeroepen om zwerfvuil aan te pakken, zou ook Grobbendonk iets kunnen ondernemen. Limburg introduceerde daarom de ‘claimkaart’, waarbij een individu, een straat of een buurt een plekje in de gemeente kan ‘claimen’ om voortaan netjes te houden. Ook de gemeente kan natuurlijk haar verantwoordelijkheid nemen. Het is een én-én verhaal. GiB heeft dan ook oproep aan het gemeentebestuur gedaan om een degelijk actieplan zwerfvuil uit te werken.

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post4

Controles naar sluipverkeer

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:21:17
Tijdens de gemeenteraad van 18 april 2017 vroegen de mandatarissen van GiB aan het gemeentebestuur om controles te houden naar het sluipverkeer van vrachtwagens in de Heirbaan. Ze vroegen ook metingen met betrekking tot het verkeer en de snelheid om op basis daarvan gerichte maatregelen te kunnen nemen.

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post3

Waar is de geluidswal?

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:20:24
Tijdens de gemeenteraad van 18 april 2017 werd de vraag behandeld van het comité ‘Rust voor Grobbendonk’ over de bestuurlijke maatregelen ten opzichte van DP World. De mandatarissen van GiB hebben in het debat ingebracht dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de in het begin van de legislatuur beloofde geluidswal (met rustplaats voor oeverzwaluwen in vleermuizen) nog steeds niet is gerealiseerd. Het college meldde dat de bouwvergunning in orde is en dat er 'eerstdaags' zou begonnen worden met de werken. Rijkelijk laat volgens GiB.

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post2

Voetbalgoaltjes op het pleintje van Lariksbos

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:19:14
Het pleintje ter hoogte van Lariksbos is een fijn plein, waar regelmatig kinderen samenkomen om te spelen en te voetballen. GiB kan dit natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Met een beperkte investering kan dit buurtpleintje nog aantrekkelijker gemaakt worden. GiB wil graag dat de gemeente er voetbalgoaltjes plaatst. De mandatarissen van GiB hebben dit punt op de gemeenteraad aangekaart en hebben de toezegging van het College gekregen dat er werk van zou worden gemaakt.

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post1

GiB wil Grobbendonk en Bouwel in Beweging zetten

PolitiekPosted by GiB Fri, June 30, 2017 12:14:57

Grobbendonk 31/07/2017
Dirk Van Gorp - Het Laatste Nieuws
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-grobbendonk/gib-wil-grobbendonk-in-beweging-zetten-a3118910/

Met Gemeente in Beweging (GiB) krijgt Grobbendonk een nieuwe partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Onafhankelijk van nationale partijpolitiek wil een verjongde ploeg zich inzetten voor de inwoners. "We trekken de volgende maanden met een enquête naar onze burgers om te horen waar de prioriteiten voor de gemeente liggen."

Heel wat gezichten van oppositiepartij Open Vld-Grobos waren aanwezig op de persconferentie van GiB. Liberale raadsleden als Martine Taelman, Paul Van Rompaey of Ulrik Anthonis zullen ook op de lijst van de nieuwe partij opkomen, maar het zijn vooral de jonge gezichten waarmee GiB wil uitpakken. De initiatiefnemers willen GiB niet lanceren als een uitgesproken liberale partij, wel als een onafhankelijke partij met nieuwe gezichten.

Eén van die relatief nieuwe gezichten is de lijsttrekster, de 32-jarige Marianne Verhaert, die vandaag voor de liberalen zetelt als OCMW-raadslid. "Ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur Bouwkunde en werk vandaag bij Aquafin, waar ik werk aan infrastructuur. Ik ben bezig met dossiers in verband met wegen, riolering of fietspaden", vertelt Marianne. "Ik wil meehelpen aan een nieuwe wind voor de gemeente en zal de komende maanden inzetten op projecten die iedereen aanbelangen."

Enquête
GiB lanceert een grote enquête waarmee de partij alle inwoners van Grobbendonk en Bouwel wil bevragen. Op die manier wil de nieuwe partij een beeld krijgen over de pijnpunten in de gemeente en op basis van de resultaten zal een verkiezingsprogramma worden samengesteld. "We zien dat er heel wat uitdagingen zijn waarop de huidige coalitie (N-VA, sp.a en CD&V, red.) geen antwoorden heeft. Er is vaak geen eensgezindheid bij de partijen en in heel wat dossiers is onze gemeente er deze legislatuur niet vooruit gegaan", meent raadslid Martine Taelman. Ze verwijst onder meer naar de stuurloosheid van het OCMW. Eind vorig jaar stuurde de OCMW-raad de toenmalige secretaris Jan Sledsens naar huis op basis van problemen op de werkvloer. De man mocht echter wel thuis blijven met behoud van loon en pensioenrechten, met een kostenplaatje van 1 miljoen euro voor de gemeente tot gevolg.

Twisten en getreuzel
Hoewel gouverneur Cathy Berx de beslissing van het gemeentebestuur om Sledsens betaald thuis te laten zitten geschorst heeft, is de zaak nog niet afgerond. "Zo zijn er verscheidene dossiers waarin door onderlinge twisten of getreuzel niet meer verder gewerkt wordt", vervolgt Marianne Verhaert. "Wij willen op een positieve manier de problemen aanpakken en vooruit werken."

Marianne krijgt op de lijst het gezelschap van verscheidene nieuwe gezichten. Zo hebben ook student Brent Wouters (21) en Annemie Cavens (57) zich al bij de lijst gevoegd. De verdeling van de plaatsen en het concrete verkiezingsprogramma van GiB worden volgend jaar precies ingevuld.

  • Comments(0)//nieuwsberichten.gib.be/#post0
« Previous